Mano mintys

 

2012 metai


Man pasakyk,
Kokia kalba kalbėt turėčiau,
Kad būt suprantama kalba mana
Ne vien tik žmogui , bet -
Medžiui, paukščiui, žolei…
Gal jiems kalbos nereikia,
 širdis tavoji  pakuždės
 be žodžių  tavo meilę…

…..

Baisu ir liūdna,
Dėl to, kas dedasi aplink,
Atrodo vietos nėr ramios pasauly:
Jei ne karai,
Tai šaudymai,
Muštynės,
Prievarta –
Ir vis iš mūs žmonių
Ateina smurtas,
Agresija,
Nemeil ė…
O paukščiai gieda
kas rytą vis darniau
Ir žemė, rodos, klesti,
Danguj saulelė šypsos,
Spinduliais glostydama
medžių šakas…
Ko trūksta žmogui
Ar žino jis?
Ar susimąsto,
Kad visko turi,
Tik meilės nėr:
Nei  sau,
Nei  žemei,
Nei artimui…
(Liepos 20 d.)

…….

11.19

Nuostabu gyventi žemėj
ir jausti jos globą…
Pro visus kataklizmus,
stichijų siautėjimą,
katastrofas
malonu išgirs jos atodūsį
lyg apkabinimą…
Žeme, žemele,
Motina geroji,
apkabinu Tave
kaip tu mane

……………..

Negaliu užrašyt žodžių,
kurių nėra,
bet kurie širdies dainoj sudėti,
skamba
nuo ryto
ligi vakaro,
nuo vakaro
ligi amžinybės…

………….

Saulelė –
Mažas taškelis
Pro tirštą rūką,
Spaudžiantį Žemės krūtinę,
Spingso ir siunčia
Spindulėlį man
Tiesiai į širdį…

………………..

Kai pradedu giedoti
Garsus: a-a-a-o-o-o-u-u-u-m-m-m,
Paukšteliai susirenka
prie lango
klausos, klausos…
ir užtraukia savo giesmeles,
lyg pritardami,
lyg džiaugdamiesi…

………….

Niekas nežino
(o ar žinoti reikia?),
Kada ateis
Paskutinioji tavo
valanda žemej…
Būtis tavoji juk nesibaigia:
Gyvenk ir džiaukis,
Ką dabar turi
Ir neliūdėk dėl to,

Kas buvo vakar…
Nesuk galvos,
Kas bus rytoj…
Už lango inirtingai
siaučia vėjai,
kažkur, ne taip toli,
putoja jūros bangos…
Tau šilta ir jauku,
Prie židinio
namų gimtųjų…

 

----------------
2011 m.

 

Kai saulės kraštelis

išlenda iš už debesio

ir spindulėlis menkas

šį niūrų Advento rytą

nušviečia žemę,

pražysta siela,

kaip žiedas pavasarį išsikleidžia...

Atrodo nieko ypatingo,

o žemė rojum pavirsta

nuo dieviškos šviesos prisilietimo...

 (Gruodis, 18 diena)

*********

 

Gruodis

su perkūnijom, lietumis ir vėjo gūsiais

keliauja per žemę lenkdamas medžių stuomenis

ir įsupdamas jūros gelmę,

kuri laižo pakrantę

ir mano kojas

nusinešdama kaskart su savim

dalelę manęs ir kranto...

Bet sielai smagu,

ji džiaugias stichijų siautėjimu

ir semias iš jų stiprybės...

 

*********

 

Nežinau kaip ir kodėl

tik jaučiu, kad virpa siela,

džiaugias, lyg ir ruošias startui:

pakilti į erdvę,

įsilieti į neaprėpiamą kosmoso platybę,

pajusti saldų

nežinomybės – man

ir kasdienybės – jai

skonį...

Ir grįžus žemėj būt šviesa...

 

*********

 

Siela, ilgus metus kalinta,

veržias į laisvę...

Kodėl, kaip ir už ką

laikėm ją uždarę?

Ar todėl, kad troško

būti laisva,

būti matoma,

būti reikalinga,

būti duodanti,

būti atjaučianti,

būti mylinti ir mylima,

būti nepakartojama,

būti tokia, kokia yra...

Tiems, kam yra...

Džiaugias siela

kasdien atsiaugindama sparnus...

Šviesėja žemė,

šviesėjam mes...

 

*********

 

Žiūriu į medžius

ir gailestis suspaudžia širdį –

žaliuosiu rūbus nusimetę

atstato nuogas krūtines

žiemos vėjų pagairei...

Nėra jiems ramybės,

nėra atjautos

(nebent žmogus

žvilgsniu apkabina ir sušildo

džiaugdamasis, kad jo dalia geresnė)...

Tik ar taip?..

---

Lenkiuos Žmogui,

su meile ir džiaugsmu

beriančiam žemėn grūdą,

kad daigas užgimęs

šviesą sugertų

ir subrandintų

Duoną...

Laiminu Duoną –

Šviesą ir sotį sielai ir kūnui –

Kad užtektų jos mums,

Mūsų vaikams,

Mūsų vaikų vaikams...

Kad su meile dalinama būtų,

Kad trupinėlis iš delno nusprūdęs

Su pagarba būtų pakeltas,

Kaip brangiausia Kūrėjo dovana mums...

Apkabinu lauką ir dangų –

Prie širdies priglaudžiu,

Kad išgirsčiau, kaip skamba

Rugio giesmė...

Duonos giesmė...

Paukščio giesmė...

Širdies giesmė...

*********

 

Paukšteliai

taip linksmai čiulbėję pavasarį, vasarą,

retai beatskrenda ant palangės,

kad pradžiugintų

giesmės išsiilgusią širdį...

Nors sniego nėr,

žemė apsigobė sąstingio šydą –

gyvybė visa nurimo, pritilo...

Tik žmogus

veržias pro neišauštančią dieną,

nerimsta, ieško, blaškos - 

Lyg ne medžius,

o jį nuolat siūbuotų vėjas...

 

*********

Metai bėga,

kaip upelio čiurlenimas

plaukia pro šalį:

medžiai sprogdina pumpurus

veši,

meta lapus,

grumdamiesi su žiemos vėjais

brandina naujus pumpurus...

Sukasi laiko ratas

ir tu tam rate,

įgaunančiam vis didesnį pagreitį,

sukies ir nepastebi,

kad keities:

aplink akis ir lūpas

vis daugiau vingių,

plaukai nubalę...

Širdis vis dažniau

primena apie save

kluptelėjimu ar lengvu krestelėjimu...

Tačiau vis dar atrodo,

kad kaip vaikystėj

bėgioji basa po žydinčias,

nuo saulės įkaitusias pievas,

skini augalėlius ir dėlioji:

čia nuo skausmo,

čia nuo kirmino,

nuo galvos svaigimo,

nuo... ir galo nėr –

kiekvienas geras

ir geresnio, geriausio nėr ko ieškot...

Sukasi ratas-

Gyvenimo ratas-

Rėdos ratas...

Ir tu tam rate,

kol išsuks kada

į Pradžią...


 


2010 metų eilėraščiai


ŽOLINČIŲ ŽOLYNŲ TAKAS

 

Nuo grumsto pavasario pilko,

Nuo pumpuro medžio užgimusio,

Nuo paukščio giesmės nenutylančios,

Nuo žolyno dangun pakilusio...

Nuo saulės švelnaus palytėjimo,

Nuo sielos gilaus atsidūsėjimo,

Nuo žvilgsnio migloj ištirpusio,

Nuo žodžio dainoj išlikusio -

Takas žolynų per Lietuvą Lietuvai

Nuo pilies Gedimino lig Birutės kalno...

Kretingoj, po Pabrėžos kojom, atgulė,

Kad pagerbtų didį Žolinčių...

(Sausis)

 

KAS - LIETUVA?

(Lietuvos vardo tūkstantmečiui)

 

Ar Tu – pilko vyturio giesmė,

Ankstyvą pavasario rytą

Užgaunanti širdį?

Ar Tu – žydintys sodai,

Rudeniui nešantys vaisių?

Ar Tu – jūros ošimas,

Bangom apkabinantis krantą?

Ar Tu – raudoniu pražydę

Rudeniniai miškai?

Ar Tu – daina, ataidinti

Iš tūkstantinės chorų krūtinės?

Ar Tu – poetų sparnuotas žodis,

Atkartotas vaikiškų lūpų?

Ar Tu - dangus, saulės spinduliu

Apglėbiantis Tavo laukus?..

Ir kas man Tu,

su giedančiais paukščiais,

su sodų žydėjimu,

su jūros bangom,

miškais pražydusiais rudenį?

Su skambiomis dainomis,

Žodžiais, poetų sudėtais,

Veidu,  nuglostytu saulės?..

Kas esi man Tu?

Kas aš Tau esu?

Be Tavęs verktų mano širdis,

Be manęs Tavo veidas nuliūstų...

(Vasaris)

 

MAMAI

 

Ar einu kur,

Ar mąstau,

Ar klausau,

Ar džiaugiuos,

Ar liūdžiu

Tavo buvimą šalia

Vis jaučiu,

Ir girdžiu Tavo balsą,

Tavo skundą

Vyturėlio virvenimu

Virš pavasario

Arimų snieginų,

Kad per mažai

Tave mylėjau,

Kad žodžių meilių

ištarti laiku nesuspėjau...

(Vasaris)

-------------------

 

Apkabinu grublėtą pušelės kamieną,

Priglaudžiu kaktą

Prie vėsios jos žievės…

Ir jaučiu

Kaip šerdim

Teka gyvybės syvai…

Tarp žemės ir saulės

Žydras būties takas -

Per dangų

Plonytis gyvasties siūlas…

 

………

Sniegas baltas ir tyras

Paženklintas pėdų:

Žvėrių ir žmonių,

Paukščių ir vėjo,

Takas, sustojantis

Čia ir dabar

Akimirką vieną pabūti,

Nuplėšti lapą pernykštį,

Šaką pajudinti,

Nulaužti gauromečio kuokštą,

Paleist pavėjui –

Tevoliojas per proskyną

Lig pirmo krūmo

Ar pušelių guoto…

 

…………

ŽIEMOS KELIAS

 

Užmesk žvilgsnį į

Kelio pradžią.

Nerandi?

Paženklink pabaigą.

Nematai?

Širdis smarkiau suplaka,

Kai užsimeni

Apie paukščių ulbesį,

Apie šlamesį lapų

Ir žolynų kuždesį…

O dabar,

Kiek tik akys aprėpia,

Vien balta tyruma -

Nebylus gamtos ir saulės

Dialogas,

Alsuojantis pavasario nuojauta…

(Kovas, pradžia)

…………

 

Džiaugiuos

pirmaisiais saulės spinduliais

ir akimis, kurios juos regi,

ir širdimi, kuri juos jaučia…

Džiaugiuos išvis, kad nubudau,

kad kojom savo vaikštau,

rankas kilnoju ir kad myliu visa,

ką aplink turiu ir ką toliau,

ir dar toliau:

dangų ir žemę,

žmones ir paukščius,

medžius, gėles,

jūrą ir upelio virvėjimą,

sava šnekta kalbėjimą

apie gyvenimą,

apie bėgimą be perstojo,

pirmyn, pirmyn į nežinią

ar į savo pradžią

Motinos žemės gilybėj,

Visatos būties platybėj …
(Kovo 17 diena, ankstyvas rytas, vietoj meditacijos)

 

-------------

Pirmosios žibuoklės –
pavasarios pranašai
prie žemės prigludę,
kaip kūdikiai motinos įsčiose,
laukia, kol juos paglostys
motina saulė...
Pramerks tada akutes,
pakels galvutes
ir nusišypsos
tiesiai į širdį
tau, žmogau...
(Kovo pabaiga)

 

 

© Fija 2008, hostingas